U gebruikt een sterk verouderde versie van Internet Explorer. Verbeter uw internetbeleving en upgrade naar de laatste versie van Internet Explorer, of probeer Firefox eens.
VCA
Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek vinden er jaarlijks 240.000 arbeidsongevallen plaats waarbij ernstige materiële schade en of letsel aan personen is ontstaan.
In de meeste gevallen zijn deze arbeidsgerelateerde ongevallen veroorzaakt door menselijk falen zoals onvoorzichtig handelen, onwetendheid, onoplettendheid, hoge werkdruk en onbekendheid met de veiligheidsvoorschriften.

Volgens de Arbo-wet is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van alle personen die zich op het bedrijf en de directe omgeving daarvan bevinden. Werkgevers en opdrachtgevers kunnen eisen dat alle werknemers van opdrachtnemers beschikken over een Certificaat Basisveiligheid VCA.
Middels het Certificaat Basisveiligheid VCA kan van de werknemer worden aangetoond dat deze in voldoende mate is geschoold in de basisbegrippen op het gebied van de Arbo-wet, risico’s en ongevallen, gevaarlijke stoffen, branden en explosies, werken in besloten ruimten, machines en gereedschappen, tillen en hijsen, struikelen, uitglijden en vallen, werken op hoogte, elektriciteit en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor leidinggevenden is er ook nog het certificaat Veiligheid Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)
LTW Dept. bv biedt de opleiding Basisveiligheid VCA aan middels een voor de doelgroep op maat gesneden traject.

Zo is het mogelijk om voor werknemers in technische beroepen, die het certificaat Basisveiligheid VCA na 10 jaar opnieuw moeten behalen, middels een training van 1 dag voor te bereiden op het examen.

De standaard cursus Basisveiligheid VCA duurt 4 dagdelen.

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen van 40 meerkeuze vragen. Als de cursist het examen met voldoende resultaat behaalt ontvangt deze een officieel door het NIBHV uitgegeven certificaat en VCA pas met een geldigheid van 10 jaar.

LTW Dept. bv biedt ook VCA opleidingen aan voor scholen, het speciaal onderwijs en of werknemers met een arbeidshandicap.

LTW