U gebruikt een sterk verouderde versie van Internet Explorer. Verbeter uw internetbeleving en upgrade naar de laatste versie van Internet Explorer, of probeer Firefox eens.
Nieuws Woningcorporaties moeten personeel beschermen | 29-09-09

De woningcorporaties moeten meer doen om hun personeel te beschermen tegen agressie en geweld. Maatregelen om agressie en geweld te voorkomen hebben de organisaties nog te weinig ingevoerd.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om training in het omgaan met agressieve klanten en een minimum personeelsbezetting bij risicovolle taken. Dit maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend.

Deze aanbeveling doet de Arbeidsinspectie na inspecties bij 221 van de 470 woningcorporaties. De inspecties hadden vorig jaar plaats. Aanleiding voor de inspecties was een onderzoek waaruit bleek dat 45 procent van werknemers van woningcorporaties te maken had met agressie en geweld. Het gaat om bijvoorbeeld onderhoudsmedewerkers, woonconsulenten en medewerkers die achterstallige huur innen.

De woningbouwcorporaties zouden bij de te nemen maatregelen kunnen putten uit de landelijke normen die zijn afgesproken in het project Veilige publieke taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dit project wil dat werknemers van organisaties met publieke taken op een veilige wijze kunnen functioneren. Dit betekent dat het contact tussen burger en werknemer met een publieke taak op een veilige, maar ook op een respectvolle manier verloopt.

In 70 procent van de gevallen schoten de woningcorporaties op één of andere manier tekort bij de bescherming van hun personeel tegen agressie en geweld. De betrokken branche gaat geld vrij maken voor extra maatregelen op dit gebied. De Arbeidsinspectie zal binnen enkele jaren controleren of de bescherming van werknemers is verbeterd.

LTW