U gebruikt een sterk verouderde versie van Internet Explorer. Verbeter uw internetbeleving en upgrade naar de laatste versie van Internet Explorer, of probeer Firefox eens.
Detailhandel
Volgens het Hoofdbedrijfschap Detailhandel is het aantal winkeldiefstallen het afgelopen jaar met 77% gestegen tot 1,7 miljoen individuele gevallen per jaar / 5230 per dag.
Gezien de slechte economische situatie waarin wij ons nu bevinden en de daaraan gekoppelde (jeugd)werkeloosheid is het goed mogelijk dat dit percentage het komende jaar nog flink zal oplopen.

Uit onderzoeken is gebleken dat een percentage van de daders van winkeldiefstallen zich later schuldig maakt aan het plegen van overvallen.
De gewelddadigheid tijdens winkeldiefstallen en overvallen neemt helaas toe. Hiervoor zijn verschillende redenen. Het is bekend dat er georganiseerde bendes uit Oostbloklanden opereren. Deze hebben een aanzienlijk lagere drempel voor geweld dan Nederlandse overvallers. Ook lijkt er in bepaalde steden sprake te zijn van een trend richting het ontstaan van gangs.

Jongeren, veelal van Marokkaanse en of Antilliaanse afkomst, willen zich met behulp van een overval bewijzen (of worden er toe aangezet een overval te plegen). Met het oog op de status binnen de groep wordt geweld dan niet geschuwd (overigens, opgepakt worden en enige tijd doorbrengen in de gevangenis werkt ook statusverhogend, en dus niet meer afschrikwekkend!). Tenslotte is sprake van een tendens waarbij overvallen steeds meer worden gepleegd door beginnende criminelen, dan wel andere (minder professionele) daders zoals verslaafden. Deze zijn veelal zelf ook zenuwachtig, dan wel onder invloed, hetgeen ook gemakkelijk tot geweld kan leiden.

LTW Dept. bv biedt speciaal voor de detailhandel verschillende trainingen aan op het gebied van agressie en geweld, winkeldiefstal, overvallen en een veilige winkel.
Deze trainingen duren 1 dagdeel en kunnen ook ’s avonds worden verzorgd.

De trainingen zijn geschikt voor zowel het groot winkelbedrijf als de zelfstandig ondernemer.

Training blijkt medewerkers die met agressie, geweld, winkeldiefstal en of een overval worden geconfronteerd te helpen om verstandig te handelen. Daarnaast blijkt men ook beter met de gevolgen te kunnen omgaan wanneer men een training heeft gevolgd.
LTW